Miljøvennlig lakk

Miljøvennlig lakk er bra for miljøet og bedre for deg. Uten helsefarlige stoffer som NMP og med et lavere innhold av VOC, samtidig som den er luktfri.

Å velge miljøvennlig lakk er en fordel, både for miljøet, de som legger lakken og ikke minst for de som bor og oppholder seg i huset etterpå. Miljøvennlig lakk øker trivselen i hjemmet og på arbeidsplassen. Enkelte unngår å bruke miljøvennlig lakk da de tror dette reduserer kvaliteten på lakken, men det stemmer ikke. For de aller fleste tregulv gir miljøvennlig lakk den samme beskyttelsen som annen type lakk. Men hva er egentlig Miljøvennlig lakk, og hva er det som gjør at den er bedre for naturen og for mennesker?

Luktsvake lakker

En ting som skiller miljøvennlig lakk fra ordinær lakkering er at den er luktfri. Mange vegrer seg for å lakke på grunn av overveldende dårlig lukt, som kan vare i flere uker. For noen kan denne lukten bli så plagsom at det blir vanskelig å oppholde seg i rommet, og man kan opple ting som hodepine og kvalme. For å unngå at du, din familie, eller dine ansatte blir negativt påvirket av lukt anbefaler vi å velge miljøvennlig og luktsvak lakk.

Lakk uten helsefarlige stoffer

Den største fordelen ved å velge miljøvennlig lakk er at den er helt uten helsefarlige stoffer som NMP, (N-Methyl Pyrrolidone). Dette er et stoff det var vanlig å putte i lakk før, men forskning har vist flere negative helseeffekter av NMP. Eksponering for NMP kan irritere hud, nese, øyne og hals. Samtidig har det blitt vist å potensielt skade kroppens reproduktive organer, og er knyttet til unormal utvikling hos fosteret.

Miljøvennlig lakk har også et redusert innhold av Flyktige organiske forbindelser (VOC). Avhengig av nivået av VOC man blir eksponert for kan det ha varierende helseskadelige effekter. Fra mindre alvorlige helseeffekter som irritasjon av nese, øyne og hals, til mer alvorlige helseskader som nyreskader og kreft. Miljøvennlig lakk reduserer faren for negative helseeffekter betraktelig.

Vannbasert miljøvennlig lakk fra Berger-Seidle, Bona, Loba

Din helse er noe vi i West Parkettsliperi prioritering prioriterer høyt, og vi jobber aktivt for at du som kunde skal få den beste og mest hensiktsmessige opplevelsen ved å bruke oss som din lakkspesialist. Derfor bruker vi miljøvennlig vannbasert lakk hvis du ønsker det . Selv om vannbaserte miljølakk fremdeles inneholder noe løsemidler, er disse verdiene sterkt reduserte så du får et mye bedre og sunnere inneklima uten plagsom lukt.

Trykk her for å lese mer om lakk fra West Parkettsliperi og se en oversikt over merker vi bruker.